STY-7838

48632-60010 UPP ARM BUSH, FR TOYOTA LANDCRUISER UZJ100, HDJ100 PRADO LX470