SDH-0842

31321-87501-000 BRAKE & CLUTCH PAD DAIHATSU HIJET S70, S75, S85, S89 , 850, 1300 CC


SDH-7333

90043-85067-000 TRG ARM BUSH, RR DAIHATSU HIJET S70 ,850CC  


SDH-01048

48674-87501-000 STRUT BAR BUSH DAIHATSU HIJET S70, 850


SNS-1397

ENG MOUNT, FR, LH DAIHATSU HIJET S70, S85, 1000