SDH-0842

31321-87501-000 BRAKE & CLUTCH PAD DAIHATSU HIJET S70, S75, S85, S89 , 850, 1300 CC


SDH-2275

ENG MOUNT, RR DAIHATSU HIJET S75 ,850