SFD-01196

BC1D-34-156

BC1D-34-156

STAB BAR BUSH, FR

MAZDA

323 LANTIS, F/LYNX 1.5, 1.6, 1.8, 2.0